Digitalni ortofoto Grada Knina na TMS serveru

Prije nekog vremena upućen je upit Gradu Kninu za ponovnu upotrebu DOF podataka koje oni posjeduju za potrebe OSM projekta. Na upit je pozitivno odgovoreno i dobili smo georeferencirani DOF sniman u svibnju 2007. godine. Nakon obrade kreiran je TMS sloj koji možemo koristiti za potrebe OSM projekta. Danas je taj sloj javno objavljen.

Detaljnu pokrivenost možete pogledati na našem TMS serveru https://tms.osm-hr.org/

Za korištenje potrebno je ručno upisati TMS adresu u željeni editor.

JOSM:
Menu name= osm-hr Knin 2007
TMS URL= https://tms.osm-hr.org/knin-2007/{zoom}/{x}/{-y}.png

Potlatch:
Name= osm-hr Knin 2007
URL= https://tms.osm-hr.org/knin-2007/$z/$x/$-y.png

ID editor:
Name= osm-hr Knin 2007
URL= https://tms.osm-hr.org/knin-2007/{z}/{x}/{-y}.png

Sretno mapiranje!

https na osm-hr.org serverima

Možda ste primjetili, ali možda i niste, prelazak osm-hr.org servera na https protokol. Ovisno koji web preglednik koristite, ali to može izgledati ovako:

Naši serveri koriste automatski obnavljajući Let’s Encrypt certifikat, dok ovaj portal koristi cPanel certifikat.

Ovo je samo jedna od stvari na kojima se radi u pozadini, sve u cilju poboljšanja usluga koje pružamo svim OSM korisnicima u RH i okolici.

Uskoro sljedi još novosti. Stay tuned 🙂

OpenStreetMap predavanje na konferenciji Dani IPP 2018

U četvrtak 27.09.2018. održana je konferncija Dani Infrastruktura Prostornih Podataka 2018. na Geodetskom fakultetu u Zagrebu.

U sklopu konferencije održano je i predavanje na temu “Openstreetmap u upotrebi”. Predstavljeni su osnovni podatci o OpenStreetMap stanju na svjetskoj razini i na razini RH, objašnjeni su uvjeti korištenja, navedeni neki dobri i loši primjeri, predstavljeni izvori podataka, te budući trendovi. Bilo je pitanja iz publike na temu vandalizma, na što se za sad možemo pohvaliti da je zanemarivo i brzo riješeno.

Predavanja nisu bila snimana, ali sadržaj prezentacije možete pogledati u pdf dokumentu.

Glavni buzzword same konferencije su bili metapodatci. Sve se vrzilo oko toga, katalozi metapodataka, zbirke metapodataka, harvestanje portala sa listama metapodataka, analiza broja setova metapodataka kroz vrijeme, analiza broja pretraživanja zbirki metapodataka, … uglavnom metapodatci bez samih podataka.

U nekom trenutku spomenulo se i postojanje samih podataka, ali na taj način da obveznici bune na potrebu strukturiranja podataka po predviđenim specifikacijama jer im za to treba previše vremena.

Okrugli stol: “NIPP: možemo li bolje?”

Sudjelovali su predstavnici subjekata iz privatnog i državnog sektora, predstavnici DGU, predstavnik Državnog ureda za razvoj digitalnog gruštva, te predstavnik Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije, a okrugli stol je moderirao predstavnik NIPP-a.

Predstavnici DGU-u su se pohvalili novim DOF-om iz 2017. godine, objavljenom na DGU geoportalu, koji naravno ne dopušta njegovo korištenje za potrebe OSM projekta. Pohvalili su se sve većim brojem setova metapodataka koji posjeduju i objavljuju na NIPP geoportalu. Spominjali su i razvoj sustava za digitalnu naplatu, kao alternitiva postojećem sustavu biljega, ali ništa o samom pristupu podatcima, niti o uvjetima korištenja tih podataka. Tu je palo i nekoliko internih šala o 200 godina katastra i NIPP-u, koje nisu bile smiješne niti jasne publici, jedino članovima DGU.

Ostali sudionici su podržali sve veći broj setova metapodataka, te potvrdili sve veću potrebu za prostornim podatcima. Napomenuli su, može se reći suzdržano kritizirali, da su to setovi metapodataka i da se njihov broj kreće u stotinama, ali da su sami prostorni podatci koje ti metapodatci predstavljaju skoro pa zanemariv broj.

Drastično je vidljivo na Inspire geoportalu:
122 seta metapodataka, za 4 moguće pregledavanje, a samo za 1 moguće preuzimanje.

NIPP geoportal ima sljedeće podatke:
329 setova metapodataka, pregled za 83, preuzimanje za 50

Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske sadrži i neprostorne podatke za razliku od navedenih geoportala, ali sadži neke zbirke prostornih podatka koji nisu na navedenim geoportalima
573 seta metapodataka, svi su dostupni za preuzimanje u nekom od formata, od wms-a za i json-a, do xls tablica i pdf dokumenata.

Različiti portali rade harvesting na različite načine, u različito vrijeme, i različito su strukturirani pa tako dolazi do nepoklapanja podataka.

Spomenut je strah obveznika NIPP-a u kvalitetu podataka i odgovornost za netočne podatke, te da treba raditi na osvještavanju svih da se podatci moraju otvarati jer je to i zakonska obveza. Čak je spomenuto da se korisnici koji nisu u mogućnosti dobiti prostorne podatke, za koje svi znaju da postoje, okreću OpenStreetMap podatcima, koji su volonterski podatci ali im iz godine u godinu raste kvaliteta.

Na otvaranje prostornih podataka poziva i Povjerenik za informiranje u svom Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

Pozivaju se tijela javne vlasti da objave podatke koje je kao prioritetne identificirao Povjerenik za informiranje u suradnji s drugim tijelima, a temeljem praćenja, prijedloga korisnika te predstavki i žalbi. Prioritetni skupovi podataka koje treba objaviti u otvorenom formatu uključuju registre i popise državne i lokalne imovine, upisnike koncesija, popise i registre sklopljenih ugovora, financijske podatke (proračun, izvršenje), subvencije i donacije, projekti i programi u pojedinim sektorima ili lokalnim jedinicama, informacije vezane uz javni prijevoz, okoliš, upravljanje prirodnim resursima i otpadom, gospodarstvo i poduzetništvo te lokalne ustanove. Europska komisija ujedno kao preporučene skupove podataka utvrđuje statističke gospodarske podatke, geoprostorne podatke, podatke o poduzećima (financijska izvješća i vlasništvo), okolišne podatke i dr., a implementiranje smjernica očekuje se od svih država članica. Nužno je intenzivirati napore na digitalizaciji arhiva, knjižnica i muzeja

Sažetak: Naravno da možemo bolje, otvorite silose u kojima čuvate podatke i dopustite njihovo korištenje.

 

OpenStreetMap u GeoPackage formatu

Uz svakodnevno generirane eksporte OpenStreetMap podataka u standardnom osm.pbf formatu, Garmin .img formatu, OsmAnd .obf formatu, od danas su dostupni i u GIS formatu u obliku GeoPackage dokumenata.

GeoPackage je otvoren, standardiziran, prijenosni, kompaktni format za prijenos geoprostornih podataka, neovisan o platformi. O tom formatu je kolega Darko Boto pisao još prije nekoliko godina, ali tek sad je implementiran automatski postupak konverzije iz osm.pbf u .gpkg na našem serveru.

Priprema za GDPR

Modified image. Original by TheDigitalArtist. Licence: CC0

Odbor OSMF-a i OSM radne grupe pripremaju se za nadolazeće zakonske promjene u vezi s pravilima zaštite podataka. Opće odredbe o zaštiti podataka (GDPR) stupaju na snagu u EU 25. svibnja 2018. OpenStreetMap Foundation (OSMF), kao pravna osoba u EU, zakonski je dužna biti u skladu s GDPR-om. OpenStreetMap radna grupa za licenciranje (LWG) napisala je “bijelu knjigu” o GDPR-u u svrhu informiranja kako se trebamo pripremiti. U tu svrhu napravili smo plan pripremljenosti za GDPR tijekom nadolazećih mjeseci. Mnogo potrebnih izmjena su administrativne prirode. Želimo vam pomoći da razumijete što se mijenja ovisno o tome ćete možda koristiti OSM.

Evo nekoliko ključnih točaka koje će vam pomoći da naučite više:

Koristite li OSM za kretanje po svijetu?

OpenStreetMap je besplatna i otvorena karta svijeta. Ako koristite OSM za kretanje po svijetu, nema promjena. Primjeri uključuju pregledavanje nekog oblika karata i/ili traženja informacija o točkama interesa i upute za usmjeravanje.

Pridonosite li podatke OSM-u?

Vaši se doprinosi neće promijeniti. Međutim, OSMF će ažurirati Pravila o privatnosti kako bi detaljno opisala kako se osobni podaci prikupljaju i obrađuju u skladu s GDPR-om. Molimo pročitajte to ažuriranje kada izađe.

Dodatno, kada se u potpunosti implementira GDPR plan rada OSM-a, biti će ograničen pristup metapodacima koji mogu sadržavati osobne podatke. (To neće utjecati na pristup ostalim podacima. Da biste vidjeli koji će API pozivi biti pod utjecajem pogledajte ovu stranicu na wikiju). S obzirom na vas kao suradnika tj. korisnika za uređivanje promjene koje vidite kao posljedicu tih ograničenja, ovisiti će o tome koji alat za uređivanje upotrebljavate i hoće li održivatelji programa koji upotrebljavate napraviti bilo kakve izmjene kao rezultat GDPR-a. OSMF će nastojati pomoći održavateljima popularnih alata da shvate kako te promjene utječu. Molimo vas da pripazite na daljnje komunikacije.

Jeste li davatelj usluga koji koristi OSM?

Ako radite na projektu (npr. softveru) koji koristi vrste metapodataka OSM-a koji najvjerojatnije sadrže osobne podatke (najistaknutiji su korisnička imena, korisničke identifikacije i identifikacije promjena), morat ćete se pridržavati OSMF izraza osmišljenih za zaštitu osobnih podataka kako bi imali pristup tim podacima. Ti će pojmovi biti izrađeni u skladu s GDPR-om i bit će dostupni zajednici na čitanje. Obratite pozornost na ove buduće objave.

Također biste trebali biti svjesni da će, nakon 25. svibnja 2018., kao osoba koja obrađuje osobne podatke stanovnika EU-a, podliježete GDPR-u i morat ćete se prilagoditi tomu. Na primjer, postoje zahtjevi transparentnosti kao što je navedeno u čl. 14 (https://gdpr-info.eu/art-14-gdpr/). OSMF i LWG rade na predlošcima koji pomažu u pojednostavljenju usklađenosti, ali u konačnici, vi ste odgovorni za usklađenost GDPR-a u svakoj obradi osobnih podataka.

Koristi li vaš projekt metapodatke OSM?

Najviše utjecaja će se osjetiti na projektima koji koriste metapodatke. Ako radite na projektu (npr. softveru) koji koristi metapodatke OSM-a (npr. osiguranje kvalitete i provjera valjanosti podataka), projekt će biti podložan GDPR-u i morat će se prilagoditi u skladu s tim. Takvi će projekti morati dati informacije navedene u čl. 14 za sve suradnike OSM-a i provoditi vlastitu politiku i mehanizme zaštite privatnosti.

Što je GDPR?

Postoji mnogo resursa za više informacija o GDPR-u. Vaša upotreba podataka i zaštita podataka su dvije ključne točke za pamćenje. Pravila GDPR-a (EU) mogu se ovdje pročitati u cijelosti. Ovdje možete pregledati “bijelu knjigu” GDPR radne skupine za licenciranje OSM-a. Osim toga, druge organizacije su stvorile ovo jasno objašnjenje dijagramom te kontrolni popis.

Je li to kompatibilno s ODbL-om?

Da. ODbL se bavi autorskim pravima i pravima na bazu podataka. Izričito se odriče zaštitnog znaka i patenta na IP strani (zbog čega imamo zasebnu politiku zaštitnih znakova) ili drugih nacionalnih zakona. Također se posebno navodi: “Zadržano je pravo na objavljivanje baze podataka pod različitim uvjetima ili za prestanak distribucije ili stavljanje baze podataka na raspolaganje.” Slično tome, Uvjeti doprinosa konkretno se odnose na IP prava i licencu koja se koristi za njih, ali ne spominju ništa drugo kao privatno pravo.

Pronađite plan provedbe

Sljedeća će se stranica koristiti za praćenje promjena i davanje ažuriranja. Odbor OSMF također će koordinirati s Radnom grupom za licenciranje za daljnje detalje u narednim tjednima:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GDPR

Pitanja

Odbor OSMF-a i razne radne skupine OSM-a dostupne su za odgovor na ključna pitanja.

Izvor: https://blog.openstreetmap.org/2018/05/14/preparing-for-the-gdpr/

OpenStreetMap nekada i sada

OpenStreetMap se razvija i raste iz dana u dan, te je znatno napredovao u zadnjih 10 godina. To možda nije lako vidljivo jer nema velikih naglih skokova u promjenama na karti.

Iako postoji arhiva starih podataka njihovo pregledavanje nije tako jednostavno. Svatko može iz naše arhive preuzeti povijesne kopije za RH, ili iz glavne OSM arhive preuzeti povijesne kopije za čitav planet. Ono što većini stvara problem je vizualizacvija tih podataka.

OSM entuzijast Martijn van Exel odlučio je omogućiti svima pogled u OSM prošlost, točnije u stanje iz listopada 2007. Kreirao je stranicu za vizualizaciju i usporedbu podataka na karti kako je izgledalo nekada i kako izgleda sada.

Pogledajte kako je izgledala karta u ranim danima projekta kad većina nas još nije sudjeovala u projektu, a neki su tek počinjali.

Povijesni prikaz može biti sporiji jer se generiranje karte radi u trenutku posjete na stranicu, dok se za trenutni prikaz karte koristi standardni kartografski prikaz sa OpenStreetMap servera.

Ovaj uvid u povijest možda nekog dodatno motivira za sudjelovanje.

Planirano zaustavljanje rada u nedjelju 12. u 11:00

U slučaju ako ste propustili najavu iz mailing liste Operations Working Group, bit će pauza od jednog sata ove nedjelje:

Planiramo nadograditi softver koji pokreće glavnu OpenStreetMap bazu podataka. Nažalost, ne možemo to učiniti bez kratke stanke. Želimo to rasporediti u vrijeme koje minimizira utjecaj koji će imati i planiramo provesti nadogradnju između 11:00 i 12:00 UTC nedjelje ujutro 12. ožujka.

Očekujemo da nadogradnja baze podataka neće uzeti puni sat, a mi ćemo nastojati zadržati site online za što veći dio tog razdoblja koliko je god moguće, a da ga vratimo u normalno stanje što je brže moguće. Međutim, uvijek postoji šansa da se stvari krenu krivo, pa vas molimo da planirate kako web stranice neće raditi za cijelo razdoblje.

Web stranica i API za uređivanje će biti pogođeni ovime, ali i druge OSM usluge, uključujući tile poslužitelj. Nominatim, wiki, pomoć i taginfo bi trebali nastaviti raditi kao i obično.

Mi ćemo vas obavještavati putem wiki stranice Status platforme i OSM_Tech Twitter računa.

Ako imate bilo kakvih problema s API-jem nakon završetka nadogradnje, molimo stupite u kontakt s nama na #osm IRC kanalu, ili putem e-maila.

Isprike za bilo kakve probleme koje ovo može uzrokovati i puno hvala unaprijed na strpljenju,

Operations Working Group

Izvor: https://blog.openstreetmap.org/2017/03/05/planned-downtime-sun-12th-1100/

Prijavi se za State of the Map 2017 stipendiju!

Otvorene su prijave za State of the Map stipendije!

OpenStreetMap entuzijasti iz cijelog svijeta se okupljaju u Japanu na konferenciji State of the Map 2017 — koja će biti uzbudljiva kao i prethodne. Ne želimo da visoki troškovi putovanja spriječe talentirane idividualce u sudjelovanju. Zahvaljujući sponzorima, stipendije će vam to omogućiti.

Prijavi se za stipendiju i priključi se zabavi na State of the Map konferenciji u Japanu!

Rok za prijavu: Srijeda, 22. ožujak 2017.

Svake godine stigne više prijava nego je moguće odobriti. Za bolju raspodjelu financija postoji nekoliko razina stipendija, možete odabrati između standardne, cijele ili pojačane razine stipendije.

Evo nekolio savjeta kako popuniti prijavu:

  • Odaberi minimalnu razinu stipendije koja vam je potrebna za sudjelovanje. To će omogućiti najbolju iskorištenost ograničenih sredstava.
  • Odgovori na pitanje “How will attending State of the Map benefit you and OpenStreetMap” sa maksimalno 1500 znakova. Piši kratke rečenice. Fokusiraj se na korist tebi i OpenStreetMap projektu.
  • Piši o svojem doprinosu OpenStreetMap projektu, svom projektu ili svojoj grupi. Ne traži se opis aktivnosti grupe, nego osobno djelovanje u grupi. Pokušaj koristiti “ja” umjesto “mi“.
  • Navedi svoj OpenStreetMap profil, lokalnu grupu koji vodite, ili softver koji ste kreirali. Ako zadovoljiš uvjete i uđeš u uži krug ovi detalji mogu biti značajni.
  • Koje teme i gledišta donosiš na State of the Map konferenciju a koje nedostaju?
  • Što planiraš učiniti nakon povratka kući sa State of the Map konferencije?

Prijavi se!

Izvor: https://blog.openstreetmap.org/2017/02/22/apply-for-a-scholarship-to-state-of-the-map-2017/

Prijavite predavanje za State of the Map 2017!

U kolovozu se OpenStreetMap zajednica okuplja na godišnjoj konferenciji State of the Map, ove godine u Aizu-Wakamatsu, Japan. Predviđen je trodnevni događaj gdje će kartografi, programeri, korisnici, poduzetnici i tvorci odluka podijeliti svoju strast za OpenStreetMap projektom.

Pozivamo vas da pošaljete svoje prijedloge predavanja ili radionica za State of the Map 2017, do nedjelje, 2. travnja 2017.

Potičemo vas da pošaljete svoje prijedloge za 20 minutna predavanja, 5 minutna kratka predavanja, te 75 minutne radionice koje će dovesti do napretka i uzbuđenja u OpenStreetMap svijetu. Opet, rok je nedjelja, 2. travnja, 2017.

Prijavite se ovdje

Uz web stranice, također vam predstavljamo logo za State of the Map 2017. Aizu-Wakamatsu je jedna od povijesnih lokacija se u Tohoku okrugu, Japan. Dizajn sadrži elemente nadahnute Tsuruga dvorcem, kružne simbole feudalnih vladara iz Aizu klana, i slova “會 津” koji su korišteni za Aizu u vrijeme Edo perioda. Ovdje možete pročitati više o dizajnu, također zahvaljujemo Shunnosuke Shimizu za divan logo.

Izvor: https://blog.openstreetmap.org/2017/02/16/propose-your-session-to-state-of-the-map-2017/