OSM meetup 2019-10-16

U srijedu 16.10.2019. u 18:00, Geodetski fakultet, Kačićeva 26.

Nalazimo se u predavaoni 117 Geodetskog fakulteta(bit će označen put do prostorije), gdje će se raspraviti najbolji načini popravka stanja u Zagrebu, biciklistička infrastruktura, OSM u nastavi, te još neke druge novosti.

Kasnije nastavljamo druženje u nekom od okolnih ugostiteljskih objekata uz pivo,vino,čaj, kavu ili napitak po želji.

Objavljen digitalni ortofoto Državne geodetske uprave 2018

U prošlom tekstu objavljene su informacije o pravu korištenja mrežnih usluga prostornih podataka Državne geodetske uprave. Nakon objave tog teksta uočena je nova objava o službenoj uporabi DOF 2018. Članak prenosimo u cijelosti zbog arhivskih razloga:

Ravnatelj Državne geodetske uprave donio je Odluku o stavljanju u službenu uporabu 5415 listova digitalne ortofotokarte u mjerilu 1:5000 (DOF5) – završno izdanje, za 50% područja Republike Hrvatske (zapadni dio).

Digitalne ortofoto karte izrađene su na temelju aerofotogrametrijskog snimanja 2018. godine u projekcijskom referentnom sustavu HTRS96/TM.

Odluku možete pročitati na poveznici, a nazive listova, nomenklature i godinu snimanja u privitku Odluke.

Gledajući kako su prethodni ortofoto slojevi dostupni za korištenje, identični uvjeti bi trebali važiti i za ovaj sloj.

Sloj 2018 je nadopunjuje sloj 2017 tako da kombinirajući ta dva sloja imamo novu pokrivenost RH. Ovo čini treću generaciju pokrivenosti RH dostupnu za OpenStreetMap korištenje, prva je 2011, druga je 2014-2016, te ova treća u dva odvojena sloja 2017-2018. Ako DGU u nekom trenutku objavi objedinjeni link objavit će se i ta informacija.

Potrebno je ručno upisati adresu u željeni editor:

Name= DGU-DOF-2018
URL= wms:https://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2018/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OI.OrthoImagery&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

DGU-DOF-2018

Sretno mapiranje!

Pravo korištenja mrežnih usluga prostornih podataka Državne geodetske uprave

Državna geodetska uprava je 28.02.2019. objavila članak Mrežne usluge prostornih podataka Državne geodetske uprave u kojem navode razvijene mrežne usluge dostupne za anonmne korisnike. Članak prenosimo u cijelosti zbog arhivskih razloga:

Državna geodetska uprava je u okviru svojeg djelokruga rada razvila niz mrežnih usluga putem kojih se korisnicima omogućava pristup prostornim podacima.

Pristup mrežnim uslugama možete ostvariti preko sljedećih poveznica na način da su mrežne usluge pregleda u obliku WMS (Web Map Service) omogućene za anonimne korisnike i to za sljedeće skupove podataka iz nadležnosti Državne geodetske uprave:

Hrvatska osnovna karta – mrežna usluga pregleda za anonimne korisnike (WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/hok/wms
Digitalni ortofoto 2011 – mrežna usluga pregleda za anonimne korisnike (WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/dof/wms
Digitalni ortofoto 2014/16 – mrežna usluga pregleda za anonimne korisnike (WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2014-2016/wms
Digitalni ortofoto 2017 – mrežna usluga pregleda za anonimne korisnike (WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2017/wms
Topografske karte mjerila 1:25 000 (TK25), 1:100 000 (TK100) i 1:200 000 (TK200) – mrežna usluga pregleda za anonimne korisnike (WMS) https://geoportal.dgu.hr/services/tk/wms
Registar geografskih imena – mrežna usluga pregleda za anonimne korisnike (WMS) http://rgi.dgu.hr/geoserver/wmsgn/wms

Mrežne usluge preuzimanja u obliku WFS (Web Feature Service) omogućene su za anonimne korisnike za sljedeće skupove podataka iz nadležnosti Državne geodetske uprave:

Registar geografskih imena – mrežna usluga preuzimanja za anonimne korisnike (WFS) http://rgi.dgu.hr/geoserver/gn/wfs (model podataka definiranim specifikacijama podataka INSPIRE-a za geografska imena)
http://rgi.dgu.hr/geoserver/wfshr/wfs (u skladu s reduciranim nacionalnim modelom podataka za geografska imena)

Više informacija o navedenim mrežnim uslugama možete pronaći na mrežnim odredištima Državne geodetske uprave:

Geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka http://geoportal.nipp.hr
Geoportal Državne geodetske uprave https://geoportal.dgu.hr
Registar geografskih imena http://rgi.dgu.hr

Otvaranjem stranice Geoportala sa uvjetima korištenja bile su vidljive
sljedeće zabranje:

Zabranjeno je svako mijenjanje, umnožavanje, distribuiranje podataka, na bilo kojoj vrsti medija, sadržanih u sustavu Geoportal DGU. Sadržaj dostupan na internetskoj stranici Geoportal DGU korisnik ne smije kopirati radi stvaranja baze podataka u elektroničkom ili drugom obliku te javno koristiti i distribuirati prema trećim osobama.

Na adresu DGU poslan je zahtjev za ponovnu uporabu informacija, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i njegovih dopuna, sljedećeg sadržaja:

Molim da se omogući ponovna uporaba informacija objavljenih putem mrežnih usluga prostornih podataka Državne geodetske uprave, u ovom slučaju putem WMS i WFS servisa kao anonimnim korisnicima.

Podaci će biti korišteni u nekomercijalne svrhe, a glavna od tih svrha je nadopuna OpenStreetMap prostorne baze podataka sa nedostajućim informacijama.

U zakonskom roku stigao je pozitivan odgovor o promjenama uvjeta korištenja:

Temeljem Vaše zahtjeva od 12.3.2019. godine, te nadopune zahtjeva od 19.3.2019. godine, sukladno čl.27. st.3., odnosno čl. 23.st.1. t. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj 25/13. i 85/15.) obavještavamo Vas da su na Geoportalu Državne geodetske uprave na poveznici https://geoportal.dgu.hr/#/menu/uvjeti-koristenja objavljeni novi uvjeti korištenja koji omogućavaju ponovnu uporabu informacija objavljenih putem mrežnih usluga prostornih podataka Državne geodetske uprave.

Pregledom novih uvjeta korištenja vidljiva je promjena:

Podaci sadržani u sustavu Geoportal DGU, izuzev javno dostupnih mrežnih usluga pregleda i podataka sadržanih u njima za koje se primjenjuju uvjeti korištenja za mrežne usluge pregleda, ne smiju se mijenjati, umnožavati, prikupljati ni distribuirati u elektroničkom ili drugom obliku. Sliku sadržaja zaslona (engl. screenshot) preglednika Geoportala DGU-a dozvoljeno je koristiti u javnim prezentacijama, stručnim i znanstveno-istraživačkim skupovima pri čemu je korisnik obavezan istaknuti izvor podataka kako slijedi »Geoportal Državne geodetske uprave«.

Vidljiva je poveznica na uvjete korištenja mrežnih usluga u kojima piše:

Mrežna usluga pregleda dostupna je anonimnim i registriranim korisnicima bez naknade. Korisnik navedenu uslugu može upotrebljavati za stvaranje novih proizvoda s dodanom vrijednošću. Pristupom mrežnoj usluzi pregleda i podacima koje ona poslužuje korisnik stječe pravo uporabe, pri čemu se ni na koji način ne prenosi pravo vlasništva nad istima. Korisnik je obavezan kod objave podataka istaknuti izvor podataka kako slijedi »Sadrži podatke Državne geodetske uprave, vrsta podataka, datum preuzimanja i datum na koji se odnosi stanje podataka«.

Ovo nije bio prvi zahtjev prema DGU za pravo na ponovno korištenje prostornih podatka. Ovo je moj drugi službeni zahtjev potaknut objavljenim člankom, dok je prvi odbijen nekoliko godina ranije na temelju formalnosti. Zahtjevi drugih tražitelja su također odbijeni na temelju formalnosti. Tko zna možda DGU s vremenom otvori svoje setove podataka.

TL;DR: Smijemo koristiti navedene WMS servise Državne geodetske uprave! Potrebno je ručno upisati adresu u željeni editor:

Name= DGU-DOF-2011
URL= wms:http://geoportal.dgu.hr/services/dof/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=DOF5_2011&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

DGU-DOF-2011

Name= DGU-DOF-2014-2016
URL= wms:http://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2014-2016/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OI.OrthoImagery&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

DGU-DOF-2014-2016

Name= DGU-DOF-2017
URL= wms:http://geoportal.dgu.hr/services/inspire/orthophoto_2017/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OI.OrthoImagery&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

DGU-DOF-2017

Name= DGU-HOK5
URL= wms:http://geoportal.dgu.hr/services/hok/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=HOK5&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

DGU-HOK5

Name= DGU-TK200
URL= wms:http://geoportal.dgu.hr/services/tk/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tk:TK200&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

DGU-TK200

Name= DGU-TK100
URL= wms:http://geoportal.dgu.hr/services/tk/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tk:TK100&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

DGU-TK100

Name= DGU-TK25
URL= wms:http://geoportal.dgu.hr/services/tk/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tk:TK25&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

DGU-TK25

Name= DGU-TK25_NOVI
URL= wms:http://geoportal.dgu.hr/services/tk/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=tk:TK25_NOVI&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

DGU-TK25_NOVI

Name= DGU-RGI
URL= wms:http://rgi.dgu.hr/geoserver/wmsgn/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GN.GeographicalNames&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

DGU-RGI

Sretno mapiranje!

OSM meetup 2019-05-21

U utorak 21.05.2019. u 18:00, Geodetski fakultet, Kačićeva 26.

Nalazimo se u predavaoni Geodetskog fakulteta(naknadno objavimo točnu prostoriju, bit će označen put do prostorije), gdje će se raspraviti najbolji načini kako pristupiti obradi svih nedavno dobivenih podataka iz Knina i Zagreba, te još neke druge novosti.

Kasnije nastavljamo druženje u nekom od okolnih ugostiteljskih objekata uz pivo,vino,čaj, kavu ili napitak po želji.

Digitalni ortofoto Grada Zagreba 2018 na TMS serveru

U prošlom tekstu sam pričao da je Grad zagreb zainteresiran za daljnju suradnju sa OSM zajednicom, ovo je nastavak te suradnje. Na Danima IPP-a, gdje sam održao OSM predavanje, pristupile su mi predstavnici nekih firmi i nekih institucija, te smo pričali o korištenju OSM podataka, pravilnoj atribuciji pri korištenju OSM podataka i izvorima podataka. Jedna od tih institucija je bio Grad Zagreb, tj. isti ured od kojih sam prije tražio i dobio DOF 2012. Naknadno smo se ponovno sastali i pričali smo o novim setovima podataka. Kao što sam već rekao Grad Zagreb je zainteresiran za suradnju sa OSM zajenicom te smo sad dobili georeferencirani DOF iz 2018. godine.

Osim što smo dobili georeferencirani DOF imamo pravo koristiti i njihove WMS servere sa DOF-ovima iz 2012. i 2018. godine. DOF iz 2009. godine koji je vidljiv na njihovom geoportalu nije njihov(DGU) te ga nemaju ovlasti ustupati dalje. Neovisno o tome kreiran je TMS sloj koji možemo koristiti za potrebe OSM projekta, te je to preferirani način pristupa. Danas je taj sloj javno objavljen.

Detaljnu pokrivenost možete pogledati na našem TMS serveru https://tms.osm-hr.org/

Za korištenje potrebno je ručno upisati TMS adresu u željeni editor.

JOSM:
Menu name= osm-hr Zagreb 2018
TMS URL= https://tms.osm-hr.org/zagreb-2018/{zoom}/{x}/{-y}.png

Potlatch:
Name= osm-hr Zagreb 2018
URL= https://tms.osm-hr.org/zagreb-2018/$z/$x/$-y.png

ID editor:
Name= osm-hr Zagreb 2018
URL= https://tms.osm-hr.org/zagreb-2018/{z}/{x}/{-y}.png

Sretno mapiranje!

Digitalni ortofoto Grada Zagreba 2012 na TMS serveru

Osim što je upit bio poslan u Grad Knin, o čemu više možete pročitati u prethodnom članku, otprilike u slično vrijeme poslan je upit u Grad Zagreb za pravom korištenja DOF iz 2012. godine koji se nalazi na njihovom geoportalu. Poslali su georeferencirani DOF iz 2012. godine, te su izrazili volju za daljnju suradnju sa OSM zajednicom(uskoro sljedi više informacija). Nakon obrade kreiran je TMS sloj koji možemo koristiti za potrebe OSM projekta. Danas je taj sloj javno objavljen.

Detaljnu pokrivenost možete pogledati na našem TMS serveru https://tms.osm-hr.org/

Za korištenje potrebno je ručno upisati TMS adresu u željeni editor.

JOSM:
Menu name= osm-hr Zagreb 2012
TMS URL= https://tms.osm-hr.org/zagreb-2012/{zoom}/{x}/{-y}.png

Potlatch:
Name= osm-hr Zagreb 2012
URL= https://tms.osm-hr.org/zagreb-2012/$z/$x/$-y.png

ID editor:
Name= osm-hr Zagreb 2012
URL= https://tms.osm-hr.org/zagreb-2012/{z}/{x}/{-y}.png

Sretno mapiranje!

Digitalni ortofoto Grada Knina na TMS serveru

Prije nekog vremena upućen je upit Gradu Kninu za ponovnu upotrebu DOF podataka koje oni posjeduju za potrebe OSM projekta. Na upit je pozitivno odgovoreno i dobili smo georeferencirani DOF sniman u svibnju 2007. godine. Nakon obrade kreiran je TMS sloj koji možemo koristiti za potrebe OSM projekta. Danas je taj sloj javno objavljen.

Detaljnu pokrivenost možete pogledati na našem TMS serveru https://tms.osm-hr.org/

Za korištenje potrebno je ručno upisati TMS adresu u željeni editor.

JOSM:
Menu name= osm-hr Knin 2007
TMS URL= https://tms.osm-hr.org/knin-2007/{zoom}/{x}/{-y}.png

Potlatch:
Name= osm-hr Knin 2007
URL= https://tms.osm-hr.org/knin-2007/$z/$x/$-y.png

ID editor:
Name= osm-hr Knin 2007
URL= https://tms.osm-hr.org/knin-2007/{z}/{x}/{-y}.png

Sretno mapiranje!

https na osm-hr.org serverima

Možda ste primjetili, ali možda i niste, prelazak osm-hr.org servera na https protokol. Ovisno koji web preglednik koristite, ali to može izgledati ovako:

Naši serveri koriste automatski obnavljajući Let’s Encrypt certifikat, dok ovaj portal koristi cPanel certifikat.

Ovo je samo jedna od stvari na kojima se radi u pozadini, sve u cilju poboljšanja usluga koje pružamo svim OSM korisnicima u RH i okolici.

Uskoro sljedi još novosti. Stay tuned 🙂

OpenStreetMap predavanje na konferenciji Dani IPP 2018

U četvrtak 27.09.2018. održana je konferncija Dani Infrastruktura Prostornih Podataka 2018. na Geodetskom fakultetu u Zagrebu.

U sklopu konferencije održano je i predavanje na temu “Openstreetmap u upotrebi”. Predstavljeni su osnovni podatci o OpenStreetMap stanju na svjetskoj razini i na razini RH, objašnjeni su uvjeti korištenja, navedeni neki dobri i loši primjeri, predstavljeni izvori podataka, te budući trendovi. Bilo je pitanja iz publike na temu vandalizma, na što se za sad možemo pohvaliti da je zanemarivo i brzo riješeno.

Predavanja nisu bila snimana, ali sadržaj prezentacije možete pogledati u pdf dokumentu.

Glavni buzzword same konferencije su bili metapodatci. Sve se vrzilo oko toga, katalozi metapodataka, zbirke metapodataka, harvestanje portala sa listama metapodataka, analiza broja setova metapodataka kroz vrijeme, analiza broja pretraživanja zbirki metapodataka, … uglavnom metapodatci bez samih podataka.

U nekom trenutku spomenulo se i postojanje samih podataka, ali na taj način da obveznici bune na potrebu strukturiranja podataka po predviđenim specifikacijama jer im za to treba previše vremena.

Okrugli stol: “NIPP: možemo li bolje?”

Sudjelovali su predstavnici subjekata iz privatnog i državnog sektora, predstavnici DGU, predstavnik Državnog ureda za razvoj digitalnog gruštva, te predstavnik Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije, a okrugli stol je moderirao predstavnik NIPP-a.

Predstavnici DGU-u su se pohvalili novim DOF-om iz 2017. godine, objavljenom na DGU geoportalu, koji naravno ne dopušta njegovo korištenje za potrebe OSM projekta. Pohvalili su se sve većim brojem setova metapodataka koji posjeduju i objavljuju na NIPP geoportalu. Spominjali su i razvoj sustava za digitalnu naplatu, kao alternitiva postojećem sustavu biljega, ali ništa o samom pristupu podatcima, niti o uvjetima korištenja tih podataka. Tu je palo i nekoliko internih šala o 200 godina katastra i NIPP-u, koje nisu bile smiješne niti jasne publici, jedino članovima DGU.

Ostali sudionici su podržali sve veći broj setova metapodataka, te potvrdili sve veću potrebu za prostornim podatcima. Napomenuli su, može se reći suzdržano kritizirali, da su to setovi metapodataka i da se njihov broj kreće u stotinama, ali da su sami prostorni podatci koje ti metapodatci predstavljaju skoro pa zanemariv broj.

Drastično je vidljivo na Inspire geoportalu:
122 seta metapodataka, za 4 moguće pregledavanje, a samo za 1 moguće preuzimanje.

NIPP geoportal ima sljedeće podatke:
329 setova metapodataka, pregled za 83, preuzimanje za 50

Portal otvorenih podataka Republike Hrvatske sadrži i neprostorne podatke za razliku od navedenih geoportala, ali sadži neke zbirke prostornih podatka koji nisu na navedenim geoportalima
573 seta metapodataka, svi su dostupni za preuzimanje u nekom od formata, od wms-a za i json-a, do xls tablica i pdf dokumenata.

Različiti portali rade harvesting na različite načine, u različito vrijeme, i različito su strukturirani pa tako dolazi do nepoklapanja podataka.

Spomenut je strah obveznika NIPP-a u kvalitetu podataka i odgovornost za netočne podatke, te da treba raditi na osvještavanju svih da se podatci moraju otvarati jer je to i zakonska obveza. Čak je spomenuto da se korisnici koji nisu u mogućnosti dobiti prostorne podatke, za koje svi znaju da postoje, okreću OpenStreetMap podatcima, koji su volonterski podatci ali im iz godine u godinu raste kvaliteta.

Na otvaranje prostornih podataka poziva i Povjerenik za informiranje u svom Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

Pozivaju se tijela javne vlasti da objave podatke koje je kao prioritetne identificirao Povjerenik za informiranje u suradnji s drugim tijelima, a temeljem praćenja, prijedloga korisnika te predstavki i žalbi. Prioritetni skupovi podataka koje treba objaviti u otvorenom formatu uključuju registre i popise državne i lokalne imovine, upisnike koncesija, popise i registre sklopljenih ugovora, financijske podatke (proračun, izvršenje), subvencije i donacije, projekti i programi u pojedinim sektorima ili lokalnim jedinicama, informacije vezane uz javni prijevoz, okoliš, upravljanje prirodnim resursima i otpadom, gospodarstvo i poduzetništvo te lokalne ustanove. Europska komisija ujedno kao preporučene skupove podataka utvrđuje statističke gospodarske podatke, geoprostorne podatke, podatke o poduzećima (financijska izvješća i vlasništvo), okolišne podatke i dr., a implementiranje smjernica očekuje se od svih država članica. Nužno je intenzivirati napore na digitalizaciji arhiva, knjižnica i muzeja

Sažetak: Naravno da možemo bolje, otvorite silose u kojima čuvate podatke i dopustite njihovo korištenje.

 

OpenStreetMap u GeoPackage formatu

Uz svakodnevno generirane eksporte OpenStreetMap podataka u standardnom osm.pbf formatu, Garmin .img formatu, OsmAnd .obf formatu, od danas su dostupni i u GIS formatu u obliku GeoPackage dokumenata.

GeoPackage je otvoren, standardiziran, prijenosni, kompaktni format za prijenos geoprostornih podataka, neovisan o platformi. O tom formatu je kolega Darko Boto pisao još prije nekoliko godina, ali tek sad je implementiran automatski postupak konverzije iz osm.pbf u .gpkg na našem serveru.