Oštećenja od potresa: Oton

Web aplikacija Oton pokrenuta je kako bi se mogle vizualno procijeniti da li su građevine oštećene nakon potresa usporedbom sa HGSS zračnim snimkama dronova.

Sudjelovati može svatko, potreban je samo web preglednik (desktop ili mobilni) te malo vremena i dobre volje. Kratke upute sa primjerima su na stranicama https://oton.osm-hr.org/, predznanje nije potrebno.

Trenutno su obrađena područja Petrinje, Gline i Drenčine, ali ima još dosta posla za područja Siska i Mošćenice za koje smo dobili HGSS snimke.

Za napredne korisnike, na stranicama je moguć je izvoz podataka u GeoJSON format, ili korištenje WMS/WFS servisa za dohvat podataka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *