OpenStreetMap na Garmin uređajima

Osim što OpenStreetMap možete gledati i koristiti kao web kartu, možete koristiti i kao Garmin kartu u svom Garmin GPS uređaju ili aplikaciji koja podržava Garmin format.

Garmin_GPSMAP_60_CSX
Otprilike prije 5 godina krenuli smo sa kreiranjem Garmin karte. Na početku samo za Hrvatsku na tjednoj razini, sad smo došli na više država na dnevnoj razini. Oko 2 sata ujutro se završava proces izrade karte za sve podatke unijete prethodni dan.

Sve karte su rutabilne i možete ih preuzeti sa našeg servera na sljedećem linku:
http://data.osm-hr.org/garmin/

Za korištenje s Garmin GPS uređajima slijedite korake u nastavku:
1) Preuzmite jednu od datoteka npr. “croatia-gmapsupp.img”
2) Preimenujte datoteku u “gmapsupp.img”
3) Učitajte na svoj GPS uređaj slijedeći upute za uporabu

Razlike između datoteka su u sadržaju i području koje pokrivaju, podijeljene su po državama, ili grupama država. Datoteka europe-east-gmapsupp.img sadrži sve države u jednoj karti. Topo datoteke sadrže podatke o visinama prikazane slojnicama s visinskom razlikom od 10m/25m između slojnica.

Sve slojnice su generirane iz SRTM3 modela visina koji ima podatke o visinama u mreži točaka međusobno udaljenih 90 metara. Naše slojnice su približna interpolacija visina i treba ih se uzeti kao približni prikaz kako se teren mijenja, a ne kao točan model.

Uputstva su pisana za Garmin 60CSx i sličnu seriju uređaja koji imaju određenu strukturu imenovanja datoteka s kartama. Za novije uređaje možda nije potrebno mijenjati ime datoodnteke jer bi trebali imati opciju istodobnog korištenja više datoteka s kartama. Ako posjedujete neki noviji Garmin uređaj slobo se javite sa detaljnijim uputstvima za korištenje OpenStreetMap karte.

Ako područje koje trebate nije na listi, na http://garmin.openstreetmap.nl/ možete odabrati područje po želji i preuzeti ga. Na OpenStreetMap wiki stranicama se nalazi lista sa dodatnim izvorima s kojih možete preuzeti karte, te dodatna objašnjenja.

Ako želite pomoći oko kreiranja i prilagođavanja karte za Garmin uređaje slobodno se javite. Svaka pomoć je dobro došla, trenutne postavke su ovakve već nekoliko godina jer nitko od nas nije imao vremena prihvatiti se stilizacijom karte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *